Τρόποι αποστολής

Για την Αθήνα και όλες τις πόλεις της επαρχίας :

Ολα τα προϊόντα αποστέλλονται μετά από δύο εργάσιμες ημέρες και φθάνουν στον τελικό παραλήπτη την επομένη της αποστολής.

Για αγορές οποιωνδήποτε προϊόντων ύψους 500€ και άνω η αποστολή γίνεται δωρεάν ενώ για αγορές μικρότερου ύψους το κόστος είναι 20€/m3 περίπου.

 " Η αποστολή των ανταλλακτικών γίνεται δωρεάν.

 Μπορείτε επίσης να παραλαμβάνετε τις παραγγελίες σας από τους κατα τόπους αντιπροσώπους χωρίς καμιά επιβάρυνση εξόδων αποστολής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη να παραδοθεί επικοινωνόντας με τον αντιπρόσωπο (βλ Λιστα Αντιπροσώπων) της αντίστοιχης πόλης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η  ΚΟΣΜΟΛ AE έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.modernospiti.gr πλήρεις περι­γρα­­φές των προϊόντων που προσφέρει και των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, φωτογραφίες των προϊόντων, καθώς και όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και διεθνή πιστο­ποιητικά ελέγχου ποιότητας και αξιοπιστίας.

Εξαιτίας όμως της φύσης των ηλεκτρονικών αγορών και του ότι ο πελάτης δεν έχει φυσι­κή επαφή με τα προϊόντα, είναι ενδεχόμενο να μην καλύπτονται οι προ­σδο­κίες του πελάτη από το προϊόν της επιλογής του.

Για το λόγο αυτό, η ΚΟΣΜΟΛ ΑΕ προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επι-στρέψουν μη ελαττωματικά προϊόντα που τυχόν δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, αποστέλλοντας σχετική γραπτή αίτηση και υπό τον όρο ότι :

(α) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θα απέχει περισσότερο από 14 ημερολο­γι­ακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας και

(β) η συσκευασία του προϊόντος δεν θα έχει παραβιαστεί και θα ευρίσκεται στην αρχική της (εργοστα­σιακή) κατάσταση.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης κατοικεί στην Αθήνα ή σε πόλη στην οποία υπάρχει κατάστημα που συνεργάζεται με την ΚΟΣΜΟΛ ΑΕ (βλ. κατάσταση συνεργαζο­μέ­νων καταστημάτων), θα πρέπει να επισκεφθεί το κατάστημα ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να συσκευάσει το προϊόν σε ένα μεγα­λύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή, να τοποθετήσει μέσα στη συσκευασία ένα έγγραφο στο οποίο θα εκθέτει τον τρόπο που επιθυμεί να επιλυθεί η οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί επιστρεπτέο και να αποστείλει το δέμα μέσω του πρακτορείου (ή εταιρείας ταχυμεταφορών) από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία.

Επισημαίνουμε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι όροι που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με την επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων, η ΚΟΣΜΟΛ ΑΕ θα επιστρέψει το δέμα στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

modernospiti.gr
newsletter
Συπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε την προσφορά του μήμα και προτάσεις μας.

Η παρούσα Ηλεκτρονική υπηρεσία Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ